Početak rada Grafije.com

Mrežna stranica je otpočela s radom 13. travanja 2020. Ciljevi stranice i autori naznačeni su u rubrici O nama, a sadržaj je vidljiv u izbornicima, stoga u ovoj objavi, u  nekoliko rečenica, obilježavamo početak rada. U prava je dva tjedna stranica pregledana više od 3000 puta od stotinjak različitih posjetitelja. U našim rubrikama možete čitatiNastavi čitati “Početak rada Grafije.com”